Virksomhetsopplysninger

RandyRun GmbH
Bahnhofstr.5
D-86830 Schwabmünchen
Tyskland

Telefon: 08232 / 5022590
Faks: +49 (0) 8232 / 80915 – 25

E-post: support@randyrun.de

Administrativ direksjon og andelshavere:

Daniel Pan

Registerrett: Amtsgericht Augsburg

Foretaksregisternummer: HRB 21441

Skatteidentifikasjonsnummer i følge § 27 i den tyske loven om skatt på salg:
DE244665739

Barnevernlovenstilsynsperson (lov om barneverntjenester) i følge §7 i den tyske barneloven:

Advokat Marko Dörre
Marienstraße 8, D-10117 Berlin
Tel: 030-400544-99 faks: 030-400544-98
www.doerre.com